• Wijzigen of opzeggen lidmaatschap

 • Het lidmaatschap loopt gelijk met een vol verenigingsjaar, namelijk van 1 juli tot en met 30 juni. Wijzigen of opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk, uiterlijk 15 juni binnen zijn bij de ledenadministratie (ledenadministratie@kvtilburg.nl).

  • G-korfballers, trainende en rustende leden en kangoeroes: Voor G-korfballers, trainende en rustende leden en kangoeroes geldt een afwijkende opzegtermijn van een maand.
  • Langdurige blessures: Wanneer een spelend lid meer dan 3 maanden geblesseerd is en daardoor niet kan trainen en spelen, dan kan het lidmaatschap op eigen verzoek van het lid omgezet worden naar rustend lid. Worden de trainingen hervat, dan wordt het lidmaatschap omgezet naar trainend lid en bij het hervatten van het spelen van wedstrijden naar spelend lid.
  • Spelende leden: Wijzigingen in het lidmaatschap van spelende leden kunnen niet eerder ingaan dan aan het einde van het seizoen (1 juli, op voorwaarde dat de wijziging uiterlijk 15 juni is ontvangen).
  • Trainende en rustende leden: Wil een trainend of rustend lid wedstrijden gaan spelen, dan wordt deze wijziging direct doorgevoerd, waarna dezelfde regels gelden als voor spelende leden. Tussentijds terug wijzigen is dus niet mogelijk.

  Alle wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@kvtilburg.nl.