• Commissie leden

  LidRolEmail2
  Willemen, PetraLid
 • Vertrouwenspersoon (VP)

  Hoe kan de vertrouwenspersoon je helpen?

  Het vertrouwen in elkaar is er niet of er is angst om over het probleem te praten. Problemen kunnen over jezelf gaan maar het kan ook zijn dat jij je zorgen maakt over iemand anders. De vertrouwenspersoon kan je dan misschien helpen. Deze wil altijd naar je luisteren en samen met jou een manier proberen te vinden om het probleem op te lossen. Vertrouwenspersonen zullen nooit over jou en jouw verzoek met anderen praten als je dat zelf niet wilt. Bij KV Tilburg moet jij je veilig kunnen voelen!

  Het is wel eens moeilijk om te bepalen wat nou wel en wat niet normaal is. Wat zeker niet normaal is zijn bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • Discriminatie en Pesten
  • Agressie en geweld
  • Machtsmisbruik
  • Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie
  • Diefstal en Wetsovertredingen
  • Drugsgebruik op het korfbalterrein

  Wat zijn de taken?

  • Aanspreekpunt voor leden van of andere betrokkenen bij de vereniging, die met ongewenst gedrag binnen de vereniging wordt geconfronteerd.
  • De persoon/personen in kwestie bijstaan door goed te luisteren, te informeren en te adviseren.
  • De persoon/personen in kwestie, voor zover nodig en gewenst, te verwijzen en/of te begeleiden naar gespecialiseerde hulpinstanties of een vertrouwenspersoon van het KNKV of het NOC/NSF.
  • Op verzoek van de klager te bemiddelen.
  • Het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren, gericht op het voorkomen van ongewenst handelen en het mogelijk ontstaan van ongewenste situaties.

  Vertrouwenspersoon

  Naast deze VP is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk.

  De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV.

  Vertrouwelijkheid en verslaglegging

  Alle zaken die bij de vertrouwenspersoon worden aangekaart worden in principe vertrouwelijk behandeld. Er worden alleen derden (waaronder het bestuur) ingelicht over zaken, wanneer de betrokkene(n) hiervoor duidelijk toestemming geven.

  De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van KV Tilburg. De vertrouwenspersoon brengt in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering een geanonimiseerd verslag uit aan het bestuur.

  Hoe kom je in contact met de vertrouwenspersoon van KV Tilburg?

  De vertrouwenspersoon binnen KV Tilburg is Petra Willemen. Via onderstaande link kun je contact met de vertrouwenspersoon opnemen.

  Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

  Maar, ook wanneer jouw probleem een andere is dan in bovenstaand rijtje staat vermeld,
  is er de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon te benaderen.

  Geen enkel probleem is het niet waard om opgelost te worden: de vertrouwenspersoon wil graag proberen hieraan een bijdrage te leveren.