• Technische Commissie zoekt jou!

  Beste Leden, ouders en vrijwilligers,

  Er is een plek vrijgekomen in de Technische Commissie. Wie weet zoeken we jou! De vereniging kan niet zonder haar vrijwilligers. En de Technische Commissie is het orgaan wat zich bezighoudt met alle technische zaken rondom de club. Van beleidszaken, opstellen van doelstellingen, gesprekken met trainers, tot het invullen van de trainingstijden. Kom jij ons versterken?

   

  Wil jij:

  • Meedenken met het technisch beleid van onze mooie club?
  • Je bezighouden met de verdere uitrol van het Jeugd OpleidingsPlan?
  • Invulling geven aan de teamindeling?
  • Meehelpen de puzzel te leggen met trainingstijden?
  • Helpen bij de werving van nieuwe trainers?

  Dan zoeken we jou!

   

  Wat houdt het verder in?
  De TC vergadert 1x per maand. En tussen de vergaderingen door voer je diverse actiepunten uit, overleg je met trainers indien nodig, is er contact met het bestuur,

  of organiseer je activiteiten zoals een trainersbijeenkomst. We verdelen de taken over alle commissieleden. Op dit moment zitten Maud, Mone, Cynthia, Rebecca, Stephan, Bjorn en Fennik in de TC.

  Vind je het leuk om met deze groep samen te werken en de club een handje te helpen? Zoek dan contact met een van de TC-leden, gewoon als we op de club zijn, of per mail via tc@kvtilburg.nl . Elke manier is goed.

   

  Groet,

   

  De TC

  Maud, Mone, Cynthia, Rebecca, Stephan, Bjorn en Fennik