• Stichting

    De kantine is in beheer bij de stichting, voluit de Stichting Korfbalsport Tilburg. Deze zorgt voor exploitatie en onderhoud van het gebouw.

  • Kantinecommissie

    De dagelijkse gang van zaken in de kantine is in handen van de kantinecommissie. Zij zorgen voor de barroosters, zodat iedereen daarop kan inschrijven, de inkoop en de keukendiensten. Verder organiseert de kantinecommissie ook diverse activiteiten gericht op de jeugd (bijvoorbeeld: bingo/disco/slaapfeest), maar ook de oudere jeugd wordt niet vergeten (feestavonden, bingo's, etc.).