• Beste leden, ouders van onze jeugdleden en vrijwilligers,

  De vorige nieuwsflits is nog van voor de zomervakantie. Inmiddels is het herfstvakantie en is het eigenlijk te lang geleden dat er een nieuwsflits is verstuurd. Dat het zo lang heeft geduurd heeft natuurlijk wel zo zijn reden: we zijn het nieuwe seizoen goed gestart en enkele kleine strubbelingen zijn alweer opgelost.

  Einde veldseizoen najaar

  Nog even en de najaarscompetitie op het veld zit er weer op. De meeste teams zijn al klaar, maar in het weekend van 29 en 30 oktober is het toch nog druk, met vooral op zaterdag een drukke dag op de club. Kom massaal de teams aanmoedigen en kom gezellig eten en drinken op de club. De keuken is vanaf 15.00 uur ook geopend.

  Werkgroep “Tekenen voor de Toekomst”

  Samen met het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg zijn we begonnen met “Tekenen voor de Toekomst”. Er is een mooie grote werkgroep samengesteld die ook al een eerste keer samen is geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste afspraken gemaakt. In toekomstige nieuwsbrieven zal de werkgroep de vereniging op de hoogte houden van hun werkzaamheden.

  Voor in de agenda: 29 november Algemene Ledenvergadering

  De ALV van 29 november komt al snel dichterbij. Tijdens deze ALV blikken we alvast terug op het jaar 2022 tot nu toe, en ook kijken we vooruit naar de begroting van 2023. Verder komen er andere onderwerpen ter sprake die voor de vereniging, en dus de leden, van belang zijn. We hopen de ALV weer normaal in de kantine te kunnen houden. Zet deze datum dus alvast in de agenda!

  Wil je eigenlijk de ALV wel graag bijwonen, maar ben je verhinderd? Stuur dan een mail naar secretaris@kvtilburg.nl, dan krijg je sowieso ook de notulen toegestuurd.

  Frituurolie, lege flessen en kleding leveren geld op voor de vereniging

  Wist u dat we als vereniging geld krijgen voor ingeleverde frituurolie en -vet, lege flessen en oude kleding? Helaas zijn de nieuwe containers voor oude kleding minder goed te vinden dan de oude. Deze containers staan nu achter in de fietsenstalling. Lever oude kleding in bij de vereniging en steun KV Tilburg.

  Voor lege flessen staat een container in de kantine, die is bijna niet te missen. Voor frituurolie en -vet staat er een gele container naast de kantine, tegen het hek bij de voorste parkeerplaatsen.

  Onderscheiding voor Jasper van den Beld

  Ons lid Jasper van den Beld heeft onlangs van KNKV een onderscheiding ontvangen voor zijn verdiensten bij de tuchtcommissie. Namens het bestuur: van harte gefeliciteerd! Zie voor het nieuwsbericht: Onderscheidingen voor KNKV-vrijwilligers - KNKV

  Voorzitter aanwezig in de kantine

  Als voorzitter heb ik besloten tenminste één avond in de week in de kantine aanwezig te zijn. Dit zal afwisselend op maandag-, dinsdag- of donderdagavond zijn. Je kunt me vinden achter in de hoek met een laptop voor mijn neus, of aan de bar. Spreek me gerust aan.

  Sportlink vrijwilligersmodule

  Het KNKV gebruikt Sportlink voor de ledenadministratie en het vastleggen van wedstijden en dergelijke. Omdat onze website ook draait op Sportlink zijn alle uitslagen hier ook direct zichtbaar, net als in de app en op de televisie in de kantine.

  We zijn nu aan het onderzoeken waar we Sportlink nog meer voor kunnen gebruiken. Zo gaan we binnenkort proefdraaien met de vrijwilligersmodule om te kijken of we daarmee kunnen gaan plannen. We hopen in een volgende nieuwsflits hier meer over te kunnen vertellen.

  Bestuursvergaderingen

  De volgende bestuursvergaderingen staan gepland op 22 november en 13 december.

  Heb je een vraag voor het bestuur, dan kun je ons altijd mailen: bestuur@kvtilburg.nl, maar je mag ons ook altijd aanschieten voor de vergadering of als we op de vereniging aanwezig zijn.

  Dat was het voor deze keer. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot snel bij de vereniging.

  Met sportieve groet,
  Namens het bestuur,

  Erik Mentink
  voorzitter@kvtilburg.nl