• Beste leden, ouders van onze jeugdleden en vrijwilligers,

  Nu we elkaar vaker zien en spreken op de club zit er meer tijd tussen de nieuwsbrieven. Omdat we niet iedereen kunnen spreken willen we op deze manier toch met enige regelmaat het nieuws vanuit de vereniging brengen.

  Algemene ledenvergadering 29 november

  Tijdens de ALV hebben we verschillende onderwerpen behandeld. Een greep hieruit:

  • Herinrichting schoolplein Westerwel
  • Begrotingen van vereniging en stichting
  • Onderhoud aan de kantine
  • Samenstelling van verenigings- en stichtingsbestuur

  Per 1 juni is ondergetekende voorzitter ad interim geweest van de vereniging. Dat is gedaan om de termijn van voorzitter en bestuurslid gelijk te laten lopen. De ledenvergadering is akkoord gegaan met de benoeming.

  De notulen van deze vergadering worden kort voor de volgende ALV aan de aanwezigen toegestuurd.

  Wijziging contributie per 1 januari 2023

  Per 1 januari wijzigen de contributies. Betaal je de contributie door middel van automatische overschrijving, let er dan op dat je deze op tijd wijzigt om te voorkomen dat je een herinnering krijgt.

  De nieuwe bedragen zijn:

  Categorie

  Contributie

  Spelende leden vanaf 18 jaar

  € 23,50

  Spelende leden 15 t/m 17 jaar

  € 18,50

  Spelende leden t/m 14 jaar

  € 16,00

  Midweek/spelende leden zaal

  € 16,00

  G-leden

  € 11,25

  Trainende leden

  € 9,25

  Kangoeroes t/m 6 jaar

  € 5,00

  Rustende leden

  € 5,00

  Behandeling sportblessures

  Voor alle leden van de vereniging staat Paulien Bongers klaar voor de behandeling van sportblessures. Dus heb je een blessure, kom dan naar de kantine en vraag naar Paulien. Ze is aanwezig op dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.30 uur.

  Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2023

  Op 6 januari nodigen bestuur en kantinecommissie je weer uit voor onze nieuwjaarsreceptie. Zie voor meer info: https://www.kvtilburg.nl/nieuwjaarsreceptie-winter-bbq/

  Frituurolie, lege flessen en kleding leveren geld op voor de vereniging

  Ga je met oudjaar oliebollen bakken? Wil je daarna de olie ergens kwijt? Dat kan in de gele container die bij de parkeerplaats staat. Of misschien neem je in de kerstvakantie wel even tijd om de kledingkasten op te ruimen? Denk er dan aan om deze kleding in te leveren in de rolcontainers die achterin de fietsenstalling staan. Na de vorige oproep hebben we al gehoord dat er meerdere leden hun kleding erin hebben gedaan.

  Na een goed feestje zijn er meestal ook veel lege flessen met statiegeld. Deze kunnen als altijd ingeleverd worden in de container die in de kantine staat.

  Nieuw midweekteam in de zaal

  Op initiatief van een van onze leden is er een nieuw midweekteam samengesteld. Heb je interesse om mee te doen, neem dan even contact op met de TC.

  Dit team vind het ook leuk om supporters te hebben, ze spelen thuis altijd op vrijdagavond. Na de wedstrijd kan er gezellig nagepraat worden in de kantine. Zie voor de speeldata: https://www.kvtilburg.nl/thuis-wedstrijden-midweek-zaal/

  Vrijwilligers gezocht voor bar- en keukendiensten

  Het barrooster voor het begin van 2023 staat op de website. Het is al best goed ingevuld, maar we zijn nog op zoek naar mensen die de bardienst kunnen doen.

  Lijkt het jou leuk om een keer in de keuken te helpen of een bardienst te doen, geef je dan op via onderstaande link of spreek Cynthia, Nancy of Petra aan zodat ze je meer informatie hierover kunnen geven.

  Het rooster vind je hier: https://www.kvtilburg.nl/bar-rooster-zaalperiode/

  Bestuurszaken

  De voorzitter probeert tenminste één avond in de week in de kantine aanwezig te zijn. Dit zal afwisselend op maandag-, dinsdag- of donderdagavond zijn. Je kunt me vinden achter in de hoek met een laptop voor mijn neus, of aan de bar. Spreek me gerust aan.

  In januari gaan voor het bestuur Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Daarna gaan we dit uitrollen naar vrijwilligers die met jeugd te maken hebben (trainers en kampcommissie). De kosten voor de VOG worden door de bond vergoed.

  In 2023 staat de volgende vergaderdata in de agenda: 10 januari, 31 januari, 14 maart, 4 april 25 april (onder voorbehoud), 16 mei, 6 juni, 27 juni, 11 juli. We willen in mei ook nog een ALV plannen.

  Het is toch weer een goed gevulde nieuwbrief geworden, maar voor nu is het wel genoeg. Sluit ik af met iedereen hele fijne kerstdagen te wensen en een hele mooie jaarwisseling met een goed begin van 2023!

  Met sportieve groet,
  Namens het bestuur,

  Erik Mentink
  voorzitter@kvtilburg.nl