• Beste leden, ouders van onze jeugdleden en vrijwilligers,

  Dat was hem dan, seizoen 2021-2022 zit erop. Alle wedstrijden zijn gespeeld, de standen bekend. Successen zijn gevierd en teleurstellingen gedeeld.

  Gelukkig is het veldseizoen redelijk normaal verlopen. Dat zien we ook terug in de gezelligheid in de kantine en de drukte langs het veld. De sfeer zit er, mede vanwege het werk van de Hooligansen, goed in. Als hoogtepuntmoeten we toch de kampioenswedstijd van Senioren 1 op een doordeweekse avond noemen, er kwam zelfs vuurwerk (zij het onschuldig in de vorm van rookfakkels in de kleuren blauw en wit) bij kijken om de winst te vieren. Proficiat met de promotie. Maar er zijn meer teams kampioen geworden, ook deze kampioenen natuurlijk heel hartelijk gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

  Verder willen we natuurlijk ook alle vrijwilligers niet onbenoemd laten. Er zijn veel mensen die de vereniging een warm hart toedragen en zich, ieder op zijn of haar manier, inzetten. Denk aan de vele trainers en coaches die een team begeleiden, de scheidsrechters, kantinepersoneel en vele anderen. Dank aan jullie inzet, we rekenen volgend seizoen weer op jullie! Speciaal willen we Yorick van Krieken noemen, die als scheidsrechter een heleboel wedstrijden buiten de deur fluit. Daar zien we niks van, daar horen we niks van, maar het gebeurt wel.

  Het is alweer enig tijd geleden dat er een ledenmail is verstuurd, ondertussen is er veel gebeurd. Een samenvatting is hierna te lezen:

  Algemene Ledenvergadering

  Op 30 mei hebben we weer een normale ALV gehouden in de kantine. We hadden een leuke opkomst van leden. Bij deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

  • Financiële verantwoording over 2021 (stichting en vereniging)
  • Contributieverhoging (hierover later meer)
  • Nieuw beleidsplan (hierover ook later meer)
  • Wisselingen in bestuur van stichting en vereniging

  Contributieverhoging

  Tijdens de ALV is gesproken om de contributie per 1 september te verhogen met een maximum van 6%. Het is al enige jaren geleden dat we de contributie hebben verhoogd en tijdens de twee coronajaren vonden we het niet passend om de contributie te verhogen. Echter ontkomen we er nu niet aan. Het overzicht met de nieuwe contributies is hier te vinden: kvtilburg.nl/contributieverhoging.

  Pasavonden kleding

  Het is al eerder gemeld in de ledenmails, maar het gaat er nu echt van komen: in seizoen 2022-2023 willen we dat alle spelers spelen in, naast het bekende blauwe t-shirt, een rokje of broekje met daarop het logo van de vereniging. Om dat voor iedereen mogelijk te maken organiseren we op 5, 6 en 7 juli pasavonden, zodat iedereen in de gelegenheid is een rokje of broekje met korting aan te schaffen. We moeten helaas wel het bedrukken van de kleding met het logo in rekening brengen. Het is op deze avonden mogelijk om tussen 19.00 en 21.00 uur te komen passen. Ook andere kleding kan dan gepast en aangeschaft worden, zoals bijvoorbeeld trainingspakken, truien enzovoort.

  Leden die hebben opgezegd en hun wedstrijdshirt nog moeten inleveren kunnen dat op ook op deze avonden nog doen.

  Selectie

  We hebben afscheid genomen van Tom en Jan als trainers van Senioren 1 en 2. Onder de bezielende leiding van Tom is Senioren 1 dit seizoen zowel in de zaal als op het veld gepromoveerd. Er zullen niet veel trainers zijn die hem dat nadoen.

  Tom kwam voor iedere training en wedstrijd weer vanuit België naar Tilburg gereden. Dat bleek toch wat lastig te combineren met werk, waardoor hij de keuze heeft gemaakt te stoppen bij ons. Tom, bedankt voor je inzet en je blijft natuurlijk altijd welkom!

  Jan kennen we natuurlijk allemaal. Hij gaat volgend jaar de C1 training geven wat toch als een promotie gezien mag worden, want nu doet hij wel het eerste 😉.

  Nieuw beleidsplan

  In mei hebben we met de verenigingsondersteuners van de gemeente om tafel gezet om over ons beleidsplan te praten. Daar kwam eigenlijk uit dat nuttig is om ons beleidsplan compleet te vernieuwen en actueel te maken. Daar krijgen wij hulp bij van de verenigingsondersteuners. Hiervoor willen we op 5 juli om 20.00 uur in de kantine aftrappen met een werkgroep, zodat het nieuwe beleidsplan ook breed wordt gedragen binnen de vereniging. Iedereen die interesse heeft om aan te sluiten is welkom. Het is de bedoeling om het komende seizoen daarvoor meerdere avonden bij elkaar te komen zodat we een mooi nieuw beleidsplan krijgen dat past bij onze vereniging en onze ambities en doelstellingen. Aanmelden kan bij de voorzitter via voorzitter@kvtilburg.nl.  5 juli 20.00 uur

  Wisselingen bestuur

  • Karin Poppe heeft aangegeven te stoppen als voorzitter van de stichting, we zijn op zoek naar opvolging.
  • Hans Slagboom heeft ook te kennen gegeven dat zijn activiteiten voor de vereniging niet meer te combineren waren met zijn werk en heeft daarom besloten voor het einde van zijn termijn te stoppen. Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen.
  • Erik Mentink heeft sinds deze datum de rol van voorzitter ad interim overgenomen.
  • De vacature in her bestuur is ingevuld door Hans Nieuwenhuis
  • Verder zijn we in gesprek met iemand die de rol van vrijwilligerscoördinator wil oppakken, waarbij we gebruik willen maken van de vrijwilligersmodule van Sportlink (het programma waarin we voor het KNKV de ledenadministratie bijhouden).

  Jubileumweekend

  Wij hoeven er hier niet meer veel over te schrijven. Op 24, 25 en 26 juni vieren we dat we als vereniging 100 jaar bestaan. Er is een goed gevuld programma met voor ieder wat wils. Wees vooral welkom. Voor meer informatie, zie: kvtilburg.nl/home/100-jarig-bestaan/.

  Het is weer een goed gevulde ledenmail geworden. Tot de volgende!

  Erik Mentink

  Voorzitter KV Tilburg