• Beste leden, ouders van onze jeugdleden en vrijwilligers,

  Het zaalseizoen loopt langzaam op het eind, al moet ik er nog even niet aan denken om met de sneeuw van afgelopen week alweer naar buiten te gaan.

  Traditioneel wordt het zaalseizoen afgesloten met de finale van de Korfbal League in Ahoy’. Ik heb al gehoord dat er verschillende leden naartoe gaan. Ook interesse? Misschien zijn er nog kaarten beschikbaar: www.korfballeague.nl/korfbalfinale/tickets/.

  Bidons

  De groene bidons zijn na een aantal jaar gebruik aan vervanging toe. Dit gebeurt niet in een keer, maar steeds als er een nieuwe levering binnen is. De eerste bidons, nu in KV Tilburg-blauw, zijn intussen vervangen. Graag voor het eerste gebruik een keer omspoelen.

  We willen graag de bidons schoon en netjes houden, daarom een paar eenvoudige regels:

  • Gooi de bidons na de wedstrijd leeg
  • Zet de bidons met de drinktuit open terug in de krat
  • Zet de krat met bidons weer op hun plek in de kantine

  De bidons kunnen in de vaatwasser, een grondige reiniging is dus mogelijk.

  Nieuws over het jeugdkamp

  De inschrijving voor het jeugdkamp is geopend en het gaat hard! Wil je ook mee tijdens het allerleukste weekend van het jaar? Schrijf je dan snel in! www.kvtilburg.nl/jeugdkamp-2023-inschrijven/

  Daarnaast nogmaals de oproep om zoveel mogelijk lege flessen in te zamelen! De opbrengst van de lege flessen wordt dit jaar gedoneerd aan het jeugdkamp. Flessen van alle supermarkten en merken kunnen ingeleverd worden. Help je ook mee?

  Vanuit de kampcommissie,
  Melissa van Beuningen

  Update Tekenen  voor de Toekomst

  Nadat de eerste vraag vanuit onze kant uit is gezet met de vraag "wat zou jij veranderen als jij voor één dag voorzitter was van KVTilburg?", hebben we met de mentimeter de volgende resultaten mogen ontvangen. Hoe groter de antwoorden, hoe meer deze zijn gegeven! Dankjewel voor het geven van jullie input, door jullie antwoorden komen we dichter bij de kern van onze clubcultuur.

   

  Op dinsdag 14 maart komt de volgende vraag "waar denk je aan bij KVTilburg?" 

  Op de achtergrond zijn we druk bezig met andere dingen als de geschiedenis, omgevingsfactoren. Ook over deze onderwerpen binnenkort meer. 

  Namens de werkgroep tekenen voor toekomst,
  Bjorn Janssen

  Van de TC

  De selectie geeft op 12 mei een clinic voor de jeugd. Zet deze datum alvast in je agenda. Bij zijn is meemaken!

  De TC is alweer druk bezig met de indeling voor het nieuwe seizoen. Als het goed is heb je daarvoor al een vragenlijst ontvangen, of ga je deze binnenkort ontvangen. Vul deze zo snel mogelijk in, de TC gebruikt deze informatie bij de nieuwe teamindeling en bij de zoektocht naar trainers.

  Opzeggen en wijzigingen lidmaatschap

  Het komt tijdens het seizoen regelmatig voor dat leden opzeggen en direct stoppen met korfballen Er zijn nu enkele teams die daardoor lastig hun wedstrijden kunnen spelen en moeten terugvallen op spelers van andere teams. Hierdoor ontstaat een domino-effect.

  In de vragenlijst van de TC staat ook een vraag over je lidmaatschap. Wil je je lidmaatschap voor volgend seizoen opzeggen, doe dat dan zo snel mogelijk bij de ledenadministratie. Dit kan tot uiterlijk 15 juni. Het emailadres dat je hiervoor kunt gebruiken is:

  ledenadministratie@kvtilburg.nl

  Let op: opzeggen bij de TC of een coach gelden niet als opzegging.

  Late opzeggingen vragen veel tijd en energie van onze vrijwilligers. Om problemen te voorkomen, zorg ervoor dat je jezelf op tijd afmeldt. Doe je dat niet, dan loopt de contributie gewoon door.

  Wil je je spelende lidmaatschap wijzigen naar niet-spelend, of heb je andere wijzigingen, dan geef je dat ook voor 15 juni door aan de ledenadministratie.

  Natuurlijk zijn er altijd bijzondere redenen waarom je twijfelt of je op moet zeggen. Neem in dat geval contact op met het bestuur: bestuur@kvtilburg.nl, dan kijken we of we maatwerk kunnen leveren.

  Overigens, de aankomende teamindeling is geen bijzondere reden.

  Vrijwilligers

  In de vragenlijst van de TC worden ook enkele vragen namens het bestuur gesteld. Een daarvan gaat over de verenigingstaken die door alle vrijwilligers worden ongevuld. We willen de antwoorden op deze vraag gaan gebruiken om mensen actief te benaderen.

  Daarnaast zijn we druk bezig met het uitwerken van het vrijwilligersbeleid. Daarbij krijgen we hulp van Marline van Gaal. Zij heeft een aantal vragen bij het bestuur neergelegd waar we een antwoord op moeten formuleren. Met andere woorden: wordt (nog steeds) vervolgd.

  Scheidsrechter

  Yorick van Krieken heeft als bondsscheidsrechter de belangrijke taak om de nodige wedstrijden te fluiten. Een tussenoverzicht voor wat betreft de zaal is hieronder weergegeven (bijgewerkt tot 18 februari):

  Hoe meer wedstrijden er voor KV Tilburg gefloten worden, hoe minder we kwijt zijn aan eventuele boetes. Ook kan er een sportieve sanctie staan op het te weinig fluiten van wedstrijden, door middel van het in mindering brengen van punten bij de selectie.

  Aantal wedstrijden voor KV Tilburg te fluiten

  83

  Gefloten wedstrijden

  38

  Nog te fluiten voor einde zaal:

  45 

  Actueel boetebedrag:

  - €1.361,25

  Actueel punten in mindering selectie volgend seizoen: 

  - 4 

  Aantal nog te fluiten voor voorkoming punten in mindering selectie:

  13 

  % gefloten ten opzichte van verplichting: 

  45,78% 

  Tot slot

  Het is mooi om te zien dat ook andere commissies hun weg naar de nieuwsbrief weten te vinden. Daarvoor is juist de nieuwsbrief bestemd en zo houden we iedereen op de hoogte van wat er bij de club gebeurt. Dus: heb je iets te melden? Stuur even een berichtje naar voorzitter@kvtilburg.nl

  Met sportieve groet,
  Erik Mentink
  Voorzitter Korfbalvereniging Tilburg