• Helaas hebben we veel afmeldingen gekregen voor de ALV. Daarom hebben we besloten de gastspreker af te zeggen, aangezien we het weinig zinvol vinden hem voor een lege kantine te laten spreken.

  In het nieuwe seizoen willen we een moment prikken om deze spreker alsnog uit te nodigen.

  De andere onderwerpen blijven staan:

  • Introductie 
  • Korte uitleg over de cijfers van 2023 (de uitgebreide versie doen we in het najaar)
  • Tekenen voor de Toekomst, waar gaan we heen als vereniging
  • Vrijwilligersbeleid

  Na de ALV sluiten we gezamenlijk af met een drankje, zodat er ook nog tijd is om na te praten.

  Afmelden kan nog steeds via secretaris@kvtilburg.nl.