• Geschiedenis van KV Tilburg

  De data:
  KV. Volt werd opgericht op 22 juni 1922.
  KV. Wandelbos werd opgericht in 1967. De naam was dan ook KV. Wandelbos'67.
  KV. Tilburg heeft de oprichtingsdatum van KV. Volt aangehouden omdat daar de meeste rechten aan verbonden waren.
  Op 20 januari 1988 is in een algemene ledenvergadering de fusie tussen de twee verenigingen goed gekeurd en op 6 april 1988 is de officiële oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd.

  Geschiedenis
  KV Tilburg is voortgekomen uit een fusie tussen Volt en Wandelbos, tegenwoordig mag KV Tilburg trots zijn op een gezonde vereniging, qua ledental, financieel, sfeer, algehele tevredenheid, betrokkenheid en inzet van zovele vrijwilligers en vooral ook de sportieve prestaties. En ook de toekomst ziet er goed uit.

  Hieronder vindt u een terugblik naar de historie van Volt en Wandelbos en een beeld van het huidige KVT.

  Negentienhonderdtweeentwintig (1922)

  Op 17 september 1920 komt er een oprichtingsvergadering voor een VOLT Sportvereniging, waarbij wegens het grote aantal dames werd besloten om naast voetbal ook andere sporten te gaan beoefenen, namelijk korfbal, gymnastiek en atletiek. Opmerkelijk is dus dat Volt het aandurfde om enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog een gemengde sport te gaan beoefenen.

  1922, is onder andere het jaar van de invoering van het rode potlood bij de verkiezingen en de eerste moederdagviering in Nederland.

  Maar 1922 is ook het jaar dat officieel door de afdeling Sport en Ontspanning van De Volt, aktief voetbal, handbal, gymnastiek en korfbal wordt gespeeld. Aanvankelijk een onderafdeling van de gymnastiek, wordt op 22 juni 1922 KV Volt een officiele vereniging. Tot ca. 1930 is de lokatie waar wordt getraind en gespeeld de Groenstraat (bij Transvaalplein). De eerste echte trainer was Willem van Brunschot.

  Tijdens de oorlogsjaren 1940-’45 verhuizen de buitensporten van Volt naar de Delmerweg. In 1957-’58 wordt, met name door de groei van de diverse sporten besloten elke afdeling te verzelfstandigen. En vanaf 1962 worden de wedstrijden gespeeld op het Volt-sportcomplex aan de Ezelverse Akkers (tussen de Tatraweg en Groenewoud).

  De korfballers van Volt kende sportieve hoogte en dieptepunten. Degradatie en promotie wisselden elkaar af, maar door de vechtlust kan Volt toch nog altijd terugzien op een prachtige staat van dienst. En ook een lange staat van dienst hadden de bekende namen van Meeuwsen, Van Dun, Van Ierland, Wassenberg, Willemen, Van Helvert, Groffen, etc. (hier zullen we ongetwijfeld een aantal namen vergeten). Terwijl bovendien de voorzitters lang aanbleven in hun vaak niet gemakkelijke functie.

  En zo ontwikkelt KV Volt zich verder, om uiteindelijk in een situatie te komen dat een fusie met plaatsgenoot Wandelbos’67 onvermijdelijk was.

  Negentienhonderdzevenenzestig (1967)

  1967, het jaar waarin Dr. Christiaan Bernard de eerste harttransplantatie uitvoert en fotomodel Phil Bloom met het tonen van haar borsten in het VPRO-programma Hoepla zorgt voor het eerste bloot op de Nederlandse televisie, wordt ook Korfbalvereniging Wandelbos opgericht. De naam: Wandelbos’67.

  In tegenstelling tot Volt, waar de ontspanningsvereniging van het bedrijf de basis vormde voor sportbeoefening, is bij de oprichting van wandelbos’67 het initiatief volledig in handen van een aantal individuele mensen.
  In de toen nieuwe wijk Wandelbos heeft een aantal mensen het initiatief genomen om in de wijk korven te plaatsen. Bekende namen zijn Cees van Bokhoven en Frans Peijs.
  De hele buurt deed mee en vonden het allemaal heel gezellig. Toen kwam Cees Bierhof op de proppen om de wijkbewoners te stimuleren lid te worden van zijn toen pas opgerichte korfbalvereniging. En zo kon het gebeuren dat zowat een hele straat lid werd van de korfbalvereniging.

  Het eerste thuis was in een “bouwkeet” op een veldje voor het Wandelbos. Daar waren de eerste trainingen. Het aantal leden steeg gestaag dus het bestuur ging bij de Gemeente op bezoek voor een betere locatie. Dat werd uiteindelijk het terrein aan de Kraaivenstraat. Daar kreeg Wandelbos 4 kleedkamers en een groot veld, wat toen heel luxe was. Een nadeel was het ontbreken van een kantine.

  Na een aantal jaren hebben er met een aantal leden de kantine van ’t Sant afgebroken en op het Wandelbos-terrein weer opgebouwd. Hier hebben vooral Arie Rinzema, Wil en Jose Huijsmans en Jaap Buinink veel werk verzet. Natuurlijk hebben vele andere leden ook de handen uit de mouwen gestoken.

  Omdat de vereniging vooral bestond uit buurtbewoners, stond de gezelligheid en sociale contacten ook hoog op de agenda. Korfbal was niet het enige wat er georganiseerd werd. Elk jaar was er een geweldige zeskamp waar vooral Harrie v.d. Maat en Peter v. Kampen de organisatoren van waren.
  De jeugdleden gingen elk jaar op kamp met het Hemelvaartweekend en de senioren gingen jaren op kamp in België met als een van de hoogtepunten het 5-sterren diner van Greet en Harrie v.d. Maat.
  Als sinterklaas in het land was heeft hij nooit de kantine van Wandelbos overgeslaan. Ook de nieuwjaarsrecepties mochten er wezen.

  Naast alle gezelligheid werd er natuurlijk ook fanatiek getraind en gecoacht. Vele jaren was Jan Willemen de trainer van het vlaggenschip. Met zijn enthousiasme bracht hij de sporters elke keer weer aan het rennen en aan het lachen. Jan was een echt verenigingsman die ook voor andere zaken steeds voor de vereniging klaar stond.

  Helaas liep het aantal leden terug en werd er een commissie in het leven geroepen die moest onderzoeken of een eventuele fusie met K.V. Volt een optie zou zijn.

  Klinkt als…….

  Een lied, of als een anekdote?

  Blijven we nog even bij Volt en Wandelbos, met de vraag of er zoiets was als een clublied of een clubanekdote.

  En ja hoor. Van Volt is een clublied bekend. De tekst volgt hieronder en wellicht horen we vanavond of de “Volters” dit lied nog altijd kennen (kunnen zingen).

  Als het bruine leer weer rolt
  Zijn de dames van de Volt
  En de heren niet te temmen
  Scharen zich dan allemaal
  Rond de korf en de paal
  Zijn in strijdlust niet te remmen
  Hoi, hoi, hoi, zo gaat ie mooi
  Want de Volt mag voor niemand wijken

  Sta pal met de bal
  Want de Volt moet en zal
  Boven aan de ranglijst prijken
  Met moed en beleid
  En aan je sport toegewijd
  Geprobeerd de eerste plaats te bereiken
  Hoi, hoi, hoi, zo gaat ie mooi
  Want de Volt mag voor niemand wijken

  En ook Wandelbos had in Joop Bodifee een tekstdichter, die met een soort van clublied kwam, geïnspireerd door het “Hup Holland Hup”.

  Hup Wandelbos,
  Laat ons hier niet in ons hempie staan
  Hup Wandelbos
  Zorg dat je bovenaan komt staan
  Hup Wandelbos
  Jullie worden kampioen
  Want er is geen club in het Zuiden
  Die Wandelbos kan verslaan, ’t zal niet gaan
  Want er is geen club in het Zuiden, die Wandelbos kan verslaan

  Ook de “Wandelbossers” dagen wij uit om hun clublied ten gehore te brengen.

  En dan blijft KVT over, helaas zonder eigen clublied.
  Daar moet maar snel verandering in komen.
  Wij dagen dan ook iedereen uit om een nieuw KVT-clublied te schrijven.
  De inzendingen mogen jullie toesturen naar het Bestuur. Een onafhankelijke jury zal uit de inzendingen de 3 beste liedjes uitkiezen en voordragen aan de leden die dan uiteindelijk hun clublied kunnen nomineren.

  De liederen hebben we gehad en gebleken is dat Wandelbos toch wel het kortste lied had. Daar staat tegenover, dat Wandelbos wel de mooiste anekdote heeft, die we u allen niet willen onthouden.

  Anekdote

  Dat was namelijk een 1 april grap, georganiseerd door Peter van Kampen, Klaas Sars, Marianne en Harrievan der Veer.
  Zij waren op deze grap gekomen omdat Wil Huysmans steeds zei dat er onmogelijk ingebroken kon worden, omdat de kantine door hem zo goed beveiligd was.

  De hele inventaris van de Wandelbos kantine was zogenaamd gestolen, inclusief de bloemstukken die Jaap Buinink gemaakt had voor een loterij later op de dag.

  De nep-politie heeft iedereen van de kantinekommissie verhoord. Nooit hadden de Wandelbos-grapjassen gedacht dat deze grap zoveel emotie bij alle leden los zou maken, maar de helft barstte in tranen uit. Gelukkig hadden zij voor een van de organisatoren, namelijk Klaas Sars, nog een grap in petto. Toen hij terug kwam met een bus vol met spullen en een grote plaat met 1 april erop, werd hij opgepakt door de nep-politie en zogenaamd meegenomen naar het bureau.
  Hij heeft hem geknepen als een oude dief. Gelukkig maakte dit bij de leden een hoop goed, anders hadden de schuldigen wel kunnen opstappen.

  De Fusie: Korfbalvereniging Tilburg
  1987/’88,
  In de tijd dat Nederland stijf stond van de spanning, omdat PSV als enige club ons land vertegenwoordigde in de Europa-Cup I, waar het na een glansrijke serie tegen achtereenvolgens Galatasaray, Rapid Wien, Girondis Bordeaux en Real Madrid uiteindelijk de finale won van Benfica (6-5 n.s.), werd er nog een strijd geleverd, die de toekomst van het Tilburgse korfbal als inzet had.

  KV Wandelbos en KV Volt, die tot dat moment een complex aan de Kraaivenstraat deelden, besloten te gaan fuseren. De toenmalige voorzitters Van Dun (Volt) en Bergman (Wandelbos) waren het met elkaar eens dat beide verenigingen elkaar goed aanvulden. Wandelbos beschikte over behoorlijk wat jeugdleden, maar miste het kader om die jeugd adequaat te begeleiden. Volt daarentegen had wel een brede vrijwilligersgroep, maar zag juist een groot aantal jeugdleden verdwijnen.
  Nu had deze samenwerking in principe ook kunnen plaatsvinden op de bestaande lokatie, ware het niet dat de Gemeente plannen had waardoor juist ook van die zijde druk werd gelegd om te gaan verhuizen.

  En daar leek de lokatie aan de Rueckertbaan, de thuishaven van voetbal-vereniging RKTVV, de beste oplossing voor. Echter volgens Arie Rinzema, de nieuwe voorzitter van het te vormen KVT, hadden de voetballers van RKTVV niet zo’n zin in een buurmanschap met korfballers. Een amateuristische, flauwe sport met een “zeskamp-gehalte”, voelde voor de stoere voetballers niet goed. Overigens is het goed om aan te geven dat de bestuurders, dus ook die van RKTVV wel positief waren, waarbij zelfs met een Omni-club gedachte werd gespeeld.

  Waarschijnlijk is het eindresultaat voor een belangrijk deel behaald door zwaarwegende belangen van de korfbalvereniging(en) die een eigen kantine eisten en het sportbedrijf die graag zag dat de korfbal zich zou gaan vestigen in De Reeshof.
   
  En waar de gesprekken waren gestart in 1987, werd uiteindelijk in 1988 een voor alle partijen bevredigend resultaat bereikt. Op 20 januari 1988 is in een algemene ledenvergadering de fusie tussen de twee verenigingen goed gekeurd en op 6 april 1988 is de officiële oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd.

  Uiteraard met dank aan de speciale fusie-commissie, is het samengaan van Wandelbos’67 en Volt succesvol verlopen en vieren we dit weekend feest als Korfbalvereniging Tilburg. Een vereniging die, wellicht ook door de unieke lokatie en aktieve mensen is uitgegroeid tot een grote club. Ook daarover wat meer informatie in dit receptieboek.

  Korfbalvereniging Tilburg tegenwoordig
  Met de gewenste (onlangs opgeknapte) kantine/clubhuis, de ingebruikname van sporthal de Westerwel en de uitstekende sportieve resultaten kunnen wij u allen een Korfbalvereniging Tilburg presenteren met een veelbelovende toekomst.


  Enkele feiten om bij te praten:
  - Bijna 400 leden, waaronder veel jeugdleden en zo'n 27 (jeugd)teams
  - Een financiële gezonde organisatie
  - Vele aktieve commissies t.b.v. de sportieve en sociale aktiviteiten
  - Kunstgrasvelden en een sporthal op de eigen accommodatie
  - KVT komt steeds vaker in het nieuws/de media
  - KVT sleutelt aan de toekomst:
  - Groeiende samenwerking met het KNKV
  - Betere contacten met Gemeente en Sportbedrijf
  - Groeiende belangstelling bedrijfsleven (sponsoren)
  - Contacten met scholen worden opgepakt

  Sportieve doelen:
  - Top-korfbal voor alle categorieën
  - Breedte-korfbal voor iedereen die wil sporten/bewegen
  - de Kangoeroeclub (3-6 jarigen)
  - Steeds terugkerende evenementen en projecten
  - Sociaal-maatschappelijke functie:
  - G-korfbal
  - Jeugdsportfonds
  - Sport en integratie allochtonen
  - Alliantie met het Beatrix-College

  En dit is slechts een greep uit alles wat er zich op en rond KVT afspeelde en nog afspeelt.

  KV Wandelbos’67 en KV Volt, hartelijk dank voor het leggen van de basis!!!
  En KV Tilburg hartelijk dank en complimenten voor het bouwen aan een gezonde vereniging met een gouden toekomst.