• In deze korte nieuwsflits krijgen jullie een update over de coronaregels en de algemene ledenvergadering (ALV) van 13 december.

  Coronaregels

  Afgelopen zondag is een tijdelijke avondlockdown ingegaan. Voor ons betekent dit dat de sporthal en de kantine elke dag om 17 uur dicht moeten zijn.

  In lijn met de regels van KNKV en het NOC*NSF betekent dit voor ons:

  • Alle trainingen op werk- en schooldagen komen te vervallen. Het is helaas niet mogelijk om trainingen voor 17 uur aan te bieden omdat de zaal dan al verhuurd is.
  • Voor de teams die breedtekorfbal spelen gaan de competitiewedstrijden in principe door. Als de wedstrijden na 17 uur gepland zijn, worden ze opnieuw ingepland.
  • Voor de teams die wedstrijdkorfbal spelen worden de geplande wedstrijden zo veel mogelijk wel gespeeld, maar dan als oefenwedstrijd.
  • Alle teams worden via de trainers geïnformeerd over de laatste stand van zaken.
  • Natuurlijk gelden alle regels van het coronaprotocol.
  • Zie ook onze nieuwe website www.kvtilburg.nl.

  Algemene ledenvergadering op 13 december 20.00 uur

  Vanwege de coronaregels moeten we de ALV ook dit jaar weer digitaal houden. We hebben daarom als bestuur besloten dat we net als vorig jaar in deze ALV alleen de verplichte financiële onderwerpen agenderen.

  Zodra het in het voorjaar weer kan, organiseren we een “echte” ALV. Op dat moment willen we met alle leden graag discussiëren over:

  • Nieuwe visie voor de vereniging - wat voor vereniging willen we zijn?
  • Hoe zorgen we dat we de vrijwilligerstaken in de vereniging beter en over meer mensen verdelen?
  • Vieren van ons 100 jarig bestaan.
  • Uitgangspunten voor onze contributiestructuur.

  De agenda voor de ALV van 13 december as. om 20.00 uur luidt als volgt:

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen van de notulen van de ALV 25 november 2020
  4. Financiële verslaglegging vereniging en stichting
   1. Resultaat 2020
   2. Tussentijdse cijfers 2021
   3. Begroting 2022
  5. Aangepaste afspraken nieuwe kledinglijn miv 2022 – 2023
  6. Planning viering 100 jarig bestaan
  7. Communicatie
  8. WVTTK, rondvraag en sluiting

  Voor deze ALV kun je je aanmelden door een mail te sturen aan secretaris@kvtilburg.nl. Je krijgt dan van ons een link naar de digitale vergadering en een toelichting hoe je deze link kunt gebruiken.

  Met sportieve groet namens het bestuur

  Hans Slagboom.