• Morgen, 29 november, is in de kantine de najaarseditie van de Algemene Ledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en we volgen de agenda:

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen van de notulen van de ALV 30 mei 2022
  4. Financiële verslaglegging vereniging en stichting
  5. Groot onderhoud kantine
  6. Samenstelling bestuur vereniging en stichting
  7. Communicatie
  8. WVTTK, rondvraag en sluiting
  Graag tot morgen!
   
  Met sportieve groet,
  Erik Mentink
  Voorzitter