• In eerdere berichten is de Algemene Ledenvergadering aangekondigd voor 31 mei. Nu is er deze avond ook een wedstrijd van Tilburg 1. Daarom hebben we besloten om de ALV te verplaatsen naar 30 mei.

    Dus:

    30 mei 2022 om 19.30 in de kantine van onze vereniging.

    Details volgen zo spoedig mogelijk.

    Namens het bestuur,

    Erik Mentink