• Beste leden en ouders van jeugdleden,

  We hebben het al eerder aangekondigd, op vrijdag 24 mei 2024 is er een extra ingelaste algemene ledenvergadering. Je bent daarbij van harte welkom, we beginnen om 19.30 uur.

  We beginnen de avond met onze gastspreker Gouke de Vries.

  Gouke is eigenaar van Kenonz, ook wel bekend als de hoofdsponsor van de Korfbal-league. Daarnaast is hij ook voorzitter van korfbalvereniging LDODK/Rinsma Modeplein uit Gorredijk. Hij zal ons meenemen in zijn verhaal over de ontwikkelingen en keuzes die hij heeft gemaakt om te komen tot waar hij nu zelf staat, maar ook bij zijn bedrijf en de korfbalvereniging. Wist je dat LDODK  bijna net zo groot is als KV Tilburg en een businessclub heeft van ca 100 leden? 

  Na een kleine pauze zal het bestuur samen met de werkgroep "Tekenen voor de toekomst" de uitkomsten presenteren, maar ook het vervolg. De afgelopen 1,5 jaar hebben zij met het Sportbedrijf Tilburg hard gewerkt om input voor het beleid te maken. Ook gaan we het hebben over de stappen die we nu als vereniging willen gaan zetten.

  Tot slot neemt het bestuur jullie mee in de ontwikkelingen van het vrijwilligersbeleid. Na een zeer waardevolle discussie en input uit de vorige ALV over dit onderwerp wil het bestuur graag het nieuwe beleid presenteren. 

  Mocht je verhinderd zijn, geef dit even aan bij de secretaris door een mail te sturen naar secretaris@kvtilburg.nlDan krijg je sowieso ook de notulen toegestuurd.

  Namens het bestuur,

  Erik Mentink, voorzitter
  Hans Nieuwenhuis, secretaris