Home / Nieuws

Scheidsrechtersverplichting

03-06-2019 18:14

Scheidsrechtersverplichting 
 

Als vereniging zijn we lid van de KNKV en dit brengt verplichtingen met zich mee. Onder andere op het gebied van het fluiten van wedstrijden. Dit zijn heel veel wedstrijden in het breedte- en wedstrijdkorfbal. Zonder scheidsrechter kan een korfbalwedstrijd niet starten en kunnen we dat leuke spelletje dan meer dan 100 jaar geleden is begonnen in Nederland niet met elkaar spelen. En dat zou toch jammer zijn voor onszelf en onze kinderen.  
 
Zoals vele van jullie mee hebben gekregen is het regelen van scheidsrechters elke week weer een hele klus. Gelukkig hebben we al een aantal trouwe scheidsrechters die wekelijks 1 of meer wedstrijden voor ons fluiten. Dit brengt voor deze scheidsrechters een grote belasting met zich mee en we zien dat we als vereniging veel te veel afhankelijk zijn van een kleine groep scheidrechters. Daarnaast zien we dat veel scheidsrechters, die vanuit de teamverplichting fluiten, het lastig vinden om te fluiten met als gevolg er minder plezier aan wordt beleefd en er vaak op het laatste moment alsnog wordt afgezegd door het team. Tevens hebben we de afgelopen jaren niet voldoende wedstrijden gefloten en hebben we naast een geldboete (2018; 3000 euro, 2019 is prognose 2000 euro) ook punten in mindering gekregen (veld 2019; 3 punten, zaal 2019; 4 punten).  
 
Dit willen we volgend jaar anders doen! We willen de belasting van het aantal te fluiten wedstrijden verdelen over meer vrijwilligers zodat er een evenwichtigere verdeling is en we willen de scheidrechters beter gaan begeleiden.  
 
Welke verplichtingen hebben we als vereniging?  
 
Als vereniging ben je verplicht om alle wedstrijden in het breedte korfbal zelf te fluiten of in ieder geval scheidsrechters te regelen. Voor Tilburg houdt dit in dat er volgend jaar 144 wedstrijden in het breedte korfbal gefloten moeten worden.  
 
Daarnaast ben je als vereniging ook verplicht om scheidsrechters te leveren die wedstrijden in het wedstrijdkorfbal bij andere korfbalverenigingen fluiten. Dit komt voor KvTilburg nog eens neer op 132 wedstrijden per jaar. Voor deze scheidsrechters geldt dat zijn in het bezit dienen te zijn van een KNKV-scheidsrechters diploma.  
 
Dit zijn veel wedstrijden en zoals iedereen zal begrijpen is dit een onmogelijke klus voor het kleine aantal scheidsrechters dat we nu hebben binnen de vereniging.  
 
Hoe willen we het volgend jaar gaan doen?   
 
We komen er als vereniging niet onderuit om de teams te betrekken bij het fluiten van de wedstrijden thuis en “buiten de deur”. Daarom is het de bedoeling dat ieder senioren- en A-team minimaal 3 scheidsrechters levert. Het grootste gedeelte van deze scheidsrechters gaan de breedtekorfbalwedstrijden fluiten. Deze scheidsrechters gaan ingedeeld worden op een bepaalde categorie. Iedere scheidsrechter krijgt de mogelijkheid zijn of haar voorkeur voor een categorie door te geven.  
 
Doordat bij de scheidsrechterscoördinatoren bekend is wie de scheidsrechtersverplichtingen van het team op zich neemt, kunnen ook andere behoeften is kaart worden gebracht zoals voorkeur voor een dag, behoefte aan het volgen van een cursus en begeleiding van een ervaren scheidsrechter. Een aantal van de spelers uit een team worden in een KNKV scheidsrechters poule geplaatst omdat ze al in het bezit zijn van een scheidsrechters diploma en hun wordt gevraagd wedstrijden buiten de deur te fluiten. Als alle spelers met een diploma een stuk of 5 wedstrijden per jaar fluiten kunnen we redelijk makkelijk aan onze scheidsrechtersverplichtingen “buiten de deur” voldoen.  
 
  
Welke opties om aan onze verplichting te voldoen hebben we nog meer?  
 
Naast dat we aan onze verplichting kunnen we voldoen door scheidsrechters te leveren zijn er een aantal mogelijkheden. Zo kan je ook aan de verplichting voldoen door het leveren van beoordelaars, waarnemers of juryvoorzitters.  
 
Wat nu?  
 
Wij als scheidsrechterscoördinatoren zijn al druk bezig met het benaderen van spelers uit teams en huidige scheidsrechters met de vraag of ze volgend jaar een bijdrage willen leveren. Tevens zijn we op zoek naar mensen die jonge scheidsrechters willen gaan begeleiden of scheidsrechters of wedstrijden namens KvTilburg willen beoordelen of voorzitten als jury.  
 
Gelukkig krijgen we veel positieve reacties op de nieuwe aanpak en hebben we al veel mensen bereid gevonden ons te helpen de scheidsrechters problematiek aan te pakken. Daar zijn we uiteraard erg blij mee en we hopen dat we nog meer mensen enthousiast krijgen. Vele handen maken licht werk!!  
 
We zullen de komende tijd doorgaan met het benaderen van mensen en het verder uitwerken van de plannen voor volgend jaar. Uiteraard mag iedereen na het lezen van dit bericht zich melden om aan te  geven dat ze ons willen helpen door zich aan te melden als scheidsrechter, beoordelaar, begeleider of juryvoorzitter. Graag zelfs!! 
 
Mocht je meer willen weten of ons willen helpen, schroom dan niet om met ons in contact te treden.  
 
Rob Peperkamp & Amanda van Hooff  
 


Reacties (0)

Reageer


Reageren:

Naam:

E-mail:

Reactie: (Max. 1000 karakters)    0 / 1000