Home / Nieuws

JeugdOpleidingsPlan (JOP)

24-01-2019 21:56

De afgelopen maanden hebben wij als TC gewerkt aan een JeugdOpleidingsPlan. Er is al jaren behoefte aan een zogenoemde "Rode Draad" voor onze jeugdopleiding, maar we wilden dit nu concreet gaan oppakken.

Als vereniging zijn we erg afhankelijk van onze trainers, die week in week uit tijd en energie stoppen in trainingen en coaching. Iedere trainer heeft zijn/haar eigen opvatting van korfbal (en dat is ook goed!), maar we willen wel graag dat onze jeugdleden ongeveer op dezelfde wijze opgeleid gaan worden.

Daarom hebben wij een JeugdOpleidingsPlan (ook wel JOP genoemd) opgesteld en gedeeld met onze trainers. Afgelopen maandag (21 januari) hebben wij een bijeenkomst gehad met alle jeugdtrainers om de JOP te introduceren en toe te lichten wat we van plan zijn.

Om de JOP ook daadwerkelijk op te pakken hebben wij daarom een nieuwe rol binnen de TC geïntroduceerd, namelijk de JeugdOpleidingsCoordinator. Ikzelf ga deze rol op me nemen. Dit houdt in dat ik me bezig ga houden met de jeugdopleiding van K.v.Tilburg. Ik ga o.a. de trainers begeleiden en adviseren over trainingen en wedstrijden, interne en externe scholing regelen (denk aan clinics en cursussen) en het evalueren van de voortgang van de JOP.

Zoals gezegd, hebben wij afgelopen maandag dus een bijeenkomst gehad met de trainers. Tijdens de bijeenkomst is vooral gevraagd naar input van trainers. 

De volgende vragen kwamen aan bod: 

"Wat heb ik nodig als trainer?"

"Wat is een eigenlijk een goede trainer?"

"Wat wil ik leren als trainer?"

"Wat voor begeleiding heb ik nodig?"

We zijn van mening dat als we investeren in de trainers, dat de jeugdleden daar van profiteren. Dit betekent dus niet alleen clinics voor jeugdleden (die wellicht nog wel eens geregeld worden), maar juist voor de trainers. Dat is iets wat we wellicht niet gewend zijn vanuit het verleden maar waar we wel het belang van inzien. Onze hoofdtrainer/coach van de seniorenselectie, Steven de Graaf, zal samen met Kevin Danklof een rol van betekenis hierin gaan spelen.

We hebben een hoop informatie verzameld waar we zeker iets mee kunnen en willen gaan doen. Uiteraard is het invoeren van een JOP niet zo maar iets, dus we moeten wel realistisch te werk gaan. Stapje voor stapje steeds beter worden met z'n allen.

Nu kan ik me héél goed voorstellen dat er leden binnen de verenging zijn die denken "hé, daar wil ik ook bij helpen!!" 

Denk aan de rol van een jeugdtrainerscoördinator. Karin Poppe en Marlijne Simons vervullen deze rol op dit moment maar meer handjes maken licht werk. Zij blijven aanspreekpunten voor trainers, jeugdspeler en/of ouders over alles wat niet met de JOP te maken heeft. Of juist (weer) trainer worden en samen met ons werken aan een betere jeugdopleiding. Ook de TC is dringend op zoek naar extra leden. Mocht dit zo zijn, spreek me dan een keer aan of stuur me een mail (morris@kvtilburg.nl)

Ik wil bij dezen de trainers nogmaals bedanken voor de input afgelopen maandag en samen gaan we werken aan een mooie toekomst.

Met sportieve groet namens de TC,

Morris van Hooff

JeugdOpleidingsCoordinator


Reacties (0)

Reageer


Reageren:

Naam:

E-mail:

Reactie: (Max. 1000 karakters)    0 / 1000